משכנתאמידע על משכנתא ניתן למצוא כאן:
http://www.savemoney.org.il/משכנתאות/.