אגף הפיתוח של קבוצת מערכות מצעיד את אשכול נגב מערבי לערים חכמות

חזרה לחדר החדשות