אירוע לילדי העובדים שעולים לכיתות א'

לצפייה בכתבה
חזרה לחדר החדשות