אנחנו מכבים שריפות

כוחות הכיבוי טיפלו בכ-17 אלף דיווחים ו-1400 אירועי שריפות באמצעות מערכת שלהבת שפותחה ע"י טלדור

ב- 4 ימי הלחימה באש בכרמל נוהלו בשלהבת – מערכת השליטה והבקרה של נציבות כיבוי והצלה – 1400 אירועים ו-17 אלף דיווחים שהוזרמו ממוקדי איגודי הכבאות אל המערכת המרכזית. נתוני המערכת אשר פותחה על ידי חברת טלדור, מעלים גם כי באירועים אלה, שמרביתם קשורים לאסון בכרמל, השתתפו כ- 260 כבאיות, וכ- 700 כבאים.

מערכת "שלהבת" היא מערכת שליטה ובקרה מתקדמת לניהול, שליטה ובקרה על כל האירועים המבצעיים והמנהליים שבאחריות נציבות כבאות והצלה. המערכת מרכזת את ניהול האירוע על כל פרטיו, ציוות, שיגור וניהול הכוחות המשתתפים באירוע. למערכת שלהבת יכולת שליטה ובקרה בזמן אמת על כל כוח כיבוי, באמצעות טכנולוגיותGIS/GPS מתקדמות.

המערכת שפותחה ומתוחזקת ע"י חברת טלדור בשיתוף עם חברת מוטורולה, שירתה את מפקדי הנציבות וקציניהם בכל פעולות הניהול והשליטה במהלך המשימה המורכבת להצלת וכיבוי הכרמל. המערכת שפרוסה ב- 20 איגודי הכבאות במדינה שירתה בעיקר את איגוד חיפה ואיגוד חדרה שניהלו בפועל את פעילויות הכוחות השונים בשטח, וכן חפ"ק מרכזי שהוקם באוניברסיטת חיפה.

המערכת אפשרה לראות ולנתח בכל זמן נתון, את סטטוס הטיפול באירועים ברמה פרטנית, ואת פעילותו של כל כוח, כמו גם את התמונה הכוללת של פריסת הכוחות בשטח. כל זאת, ע"ג מפת מחשב גיאוגרפית שמציגה את מיקום כלי הכיבוי בזמן אמת.

"לפני הקמת המערכת והפעלתה כמערכת מרכזית לכלל האיגודים, התנהלו הכוחות בצורה מבוזרת וכמעט שלא היה ניתן לשלוט בצורה מרכזית על כוחות שהגיעו ממספר איגודי כבאות", אמר מוטי מזרחי, מנהל אגף פיתוח מערכות בטלדור. "במבצע הצלת הכרמל שלטה מערכת שלהבת במספר רב של כוחות ואמצעי כיבוי שהגיעו מאיגודי כבאות מרוחקים למרות שאינם מהווים חלק מהסד"כ האורגני של איגודי חיפה וחדרה – מה שייעל ושיפר מהותית את עבודת הכוחות ותרם בסופו של דבר להשתלטות על האש".

לצפייה בכתבה
חזרה לחדר החדשות