העתיד הירוק של הזבל

פתרון WCS שלנו המותקן ברשויות מקומיות מאפשר באמצעות חיישנים לבדוק את מצב הפחים ולתכנן ביעילות את הפינוי, ולטובת עולם "ירוק" יותר.

לצפייה בכתבה
חזרה לחדר החדשות