טלדור תספק לעיריית חיפה מערכת לניהול פניות הציבור

לצפייה בכתבה
חזרה לחדר החדשות