שלומי חזאם מחטיבת היועצים – זכה בפרס השיפור המשרדי

שלומי חזאם – מפתח GIS שעובד 18 שנים בחטיבת היועצים של טלדור, אצל הלקוח משרד הבינוי והשיכון – זכה בפרס השיפור המשרדי על הנגשת מידע גיאוטכני באמצעות מערכת GIS. המערכת מאפשרת גיבוי של ארכיון יחידת הביסוס, נגישות לצרכני המידע, חיסכון בעלויות הפרויקטים ושיתוף ידע ברמה הלאומית.

חזרה לחדר החדשות