"נכנסתי לתפקיד חדש ולא מוגדר והיכולת לעצב אותו היא הזדמנות גדולה שנתנה לי החברה".
רונן אמסלם, מנהל פרויקטים בתחום הבנקאות ועמדות מידע, חטיבת שירותים מנוהלים
למידע נוסף
משאבי אנוש
פקס: 03-9298318
דוא"ל:
hr@taldor.co.il

אמנת טלדור לתמיכה באנשי מילואים

מערך המילואים מהווה חלק מרכזי בחוסנו של צה"ל ובחוסנה של מדינת ישראל. מעבר לחשיבותו הביטחונית, ישנה למערך המילואים חשיבות ערכית וחברתית. בחברת טלדור עובדים רבים המשרתים במילואים בתפקידים מרכזיים ביניהם בתפקידי לוחמה, תומכי לחימה ופיקוד. חיילי המילואים מבטאים בשירותם ערכים כנתינה, רעות, התנדבות ודאגה לכלל.אנו בחברת טלדור מבקשים להביע הערכה לעובדינו המשרתים במילואים ומתחייבים להלן:
  • לקבל בהבנה ובעידוד את שירות המילואים של עובדינו ולסייע בידם ככל שניתן בעת שירותם במילואים ובעת שובם לעבודה
  • לשלם את שכרם של אנשי המילואים באופן מלא ובזמן, כמקדמה, טרם קבלת התגמול בגינו מביטוח לאומי.
  • לא לפגוע בעובד או במועמד לעבודה בחברה - בהחלטה על קליטה, ניוד או קידום על סמך היותו משרת במילואים.
  • להימנע ככל האפשר מפגיעה באיכות החיים של העובד ומשפחתו בעת שירותו במילואים על ידי השארת עזרים המשמשים אותו בעת עבודתו כגון רכב חברה, טלפון סלולארי, מחשב נייד, לצרכים אישיים ומשפחתיים.
  • לתמוך בעובדינו, הנקראים לשרת בעיתות חרום ובבני משפחותיהם.
  • פניות לדחייה או קיצור שירות מילואים של עובדינו יוגשו, רק במקרים של צורך עסקי משמעותי, בתאום והידברות עם יחידות המילואים.