אני רואה בהתגייסות למען מערכת החינוך ערך ראשוני במעלה, הן עבור התלמידים והן עבור המתגייסים שיירתמו למאמץ ויתנו מזמנם ויכולותיהם. בטלדור הולכים על חינוך עכשיו לעתיד טוב יותר".
אריה רימיני, מנכ"ל טלדור
למידע נוסף
משאבי אנוש
פקס: 03-9298318
דוא"ל:
hr@taldor.co.il

מאמינים בחינוך

במסגרת תחום אחריות חברתית בחרנו להתמקד בנושא החינוך בישראל, וזאת מתוך ראיית תחום החינוך כאסטרטגי לחברה הישראלית ובכלל.

בתחילת שנת 2011 החליטה הנהלת טלדור לאמץ את ב"יס חשמונאים ביפו, בית ספר יסודי שכונתי (כיתות א עד ו'), שאוכלוסייתו כוללת קשת רחבה של תרבויות – ותיקי השכונה, עולים חדשים מחבר העמים ואתיופיה, ערבים, נוצרים, מוסלמים וילדי עובדים זרים.בית הספר העמיד לעצמו למטרה לחזק ולפתח את תרבות הדיאלוג וכחלק מכך לחזק את השימוש בשפה ככלי לפתרון בעיות, לצמצם את הפערים ההישגיים בין התלמידים ולפתח את המסוגלות האישית שלהם.

טלדור רואה עצמה לוקחת חלק בהשגת מטרות יקרות ערך אלה.

האימוץ כולל :
  • שדרוג והקמה מחדש של מעבדת המחשבים
  • ליווי וסיוע של מתנדבים בשיעורי המחשבים המועברים במעבדה
  • התגייסות עובדי טלדור לתרומות ציוד חינוכי – משחקים, ספרים ועזרי לימוד
  • אירועי שיא במהלך השנה